1. Akta alla små och stora människor

Viktigt att dörrarna till fliscontainern är stängda. När den är igång är det farligt, mataren kan klippa av ben i värsta fall.

Skruven som matar in flis i behållaren i pannrummet ska man också akta sig för, den stannar inte om det kommer små eller stora händer i närheten av den.

I behållaren sitter en kännare som känner av när det är fullt i behållaren. Då slutar den att mata in mer flis tills det behövs igen, startar automatiskt då.

2. Termostaten ska stå på 70-80 grader. Om man sänker temperaturen i pannan till lägre värme så kan pannan sota igen. Om man vill sänka värmen ska man göra det inomhus.

IMG_8021

3. Sotning:
Sota ur nedre luckan (under eldluckan på framsidan av brännugnen) ca en gång i veckan.

Sotning lucka ovanpå brännaren, upptill/baktill

Skjut in sotet från rostret, in i pannan, varannan dag..